top of page

Viswedstrijden

Beste leden,

Voor het aankomende najaar zijn de viswedstrijden inmiddels gepland. De informatie hierover is opgenomen in de bijlage. Het wedstrijdreglement wordt voor aanvang van de wedstrijd verstrekt.

Voor de wedstrijden en prijsuitreikingen geldt dat de corona regels in acht dienen te worden genomen. Uiteraard bent u er vrij in om niet bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn indien u dit niet verantwoord acht.

Het wedstrijdgebied zal vooralsnog vrij zijn (wel binnen de stormvloedkering) net als de afgelopen jaar.Wij zien uw aanmelding graag tegemoet, ook niet leden zijn overigens van harte uitgenodigd! Wij hopen op een goede opkomst en mooi weer.

Ook willen wij via deze weg onze sponsoren, welke zijn vermeld op de flyer, nogmaals bedanken. Zonder de sponsoren waren deze activiteiten niet mogelijk waren geweest!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,


59 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page