top of page

Uitstel ALV ... bericht van Rob De Beukelaer

Sportvissers &

Watersportvereniging

Stavenisse

Molendijk 80,

4696 BM Stavenisse

KVK: 40310784Stavenisse, februari 2021


Betreft: ALV


BESTE WATERSPORTVRIENDEN


Hopelijk zijn jullie en jullie familieleden gezond en wel en gespaard gebleven van enige Corona besmetting.


Toen het bestuur van SWS in het voorjaar 2020 de algemene ledenvergadering heeft uitgesteld vanwege corona-perikelen was iedereen er van overtuigd dat we deze vergadering wel in het najaar van 2020 zouden kunnen houden. Covid-19 heeft hier anders over beslist !


We zitten opnieuw met een heel ernstige situatie wat volksgezondheid betreft en kunnen dan ook, als bestuur SWS, niets anders doen dan de algemene ledenvergadering 2021 ook tot nader order uit te stellen.


Het bestuur zoals dit op dit moment is samengesteld blijft dan ook ongewijzigd op post tot er een nieuwe algemene ledenvergadering kan worden bijeen geroepen.


Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit niet helemaal strookt met de statuten zoals die op dit moment zijn opgesteld. Wij kunnen en willen als bestuur echter niemand risico laten nemen voor het uitoefenen van een hobby. Daarom rekenen wij dan ook op uw begrip in deze bijzondere omstandigheden.Niettegenstaande het moeilijke jaar 2020 is er voor de haven van Stavenisse toch heel wat gebeurd :

- De lang verwachte bagger werkzaamheden werden (grotendeels) uitgevoerd

- Door een uitgebreide en intensieve PR-campagne welke met ongelooflijk enthousiasme werd gestimuleerd door Marc, is de haven van Stavenisse op vele vlakken opnieuw op de kaart gezet. Dit is nu al te merken in het aantal ligplaatsen dat in 2020 is toegenomen.

- Mede om de haven zo veel mogelijk op een eenduidige manier te vertegenwoordigen, werden er aan de leden gratis windjackets ter beschikking gesteld.

- Een aantal activiteiten konden spijtig genoeg niet doorgaan zoals vb. de barbecue maar vanaf het moment dat dit weer kan, zullen wij deze uiteraard opnieuw oppikken.

- Covid-19 heeft de communicatie met de gemeente Tholen niet negatief beïnvloed, integendeel ! In 2020 werden er verschillende vergaderingen belegd, veelal virtueel. De verstandhouding met de gemeente is opperbest en er wordt van beide kanten positief aan de toekomst van de haven Stavenisse gedacht en gewerkt.

- In 2020 waren er extra uitgaven voor de hierboven vermelde PR campagne, maar blijft SWS een gezonde vereniging die zal kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van de haven.


Er zijn op dit moment veel ideeën om de haven nog gezelliger, aantrekkelijker, mooier te maken maar alles zal afhangen in welke mate deze zullen beïnvloed worden door het Corona gebeuren. Zo is er het idee om een havendag te organiseren in de maand augustus 2021, zullen we werk maken dat de haven van Stavenisse de “Blauwe vlag” bekomt, wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de aanlegsteigers enz.


Het bestuur hoopt dat wij met z’n allen, zo vlug mogelijk opnieuw zonder enige belemmering onze geliefkoosde hobby’s kunnen beleven.

Wij blijven ter uwer beschikking om eventuele vragen te beantwoorden.


Het bestuur SWS

Stavenisse, februari 202165 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page