top of page

Delta weekend

Deltaweekend Cruiser Cup

 

Colijnsplaat, januari 2023 – Het Deltaweekend wil dit jaar meer aandacht schenken aan de beginnende of incidentele wedstrijdzeiler om zodoende het deelnemersveld te verbreden. Het Deltaweekend heeft bij de meeste zeilers geen introductie nodig. Vorig jaar is de 50e editie van dit oudste en grootste meerdaagse zeilevenement in de Zeeuwse deltawateren vanuit Zierikzee gevaren. Dit jaar wordt Colijnsplaat de thuisbasis, van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni. Zoals vanouds staat het Deltaweekend open voor de diverse wedstrijdklassen, IRC, ORC, ook double handed, de Rond- en Platbodemklassen en diverse eenheidsklassen. Dat blijft zo. Het Deltaweekend richt zich niet alleen op de ervaren wedstrijdzeilers, maar staat uitdrukkelijk ook open voor zeilers dieniet zo vaak aan wedstrijden meedoen of nog niet weten of ze aan een officiële klasse toe zijn. Het Deltaweekend wil tijdens de 51e editie met name deze tweede categorie meer aandacht geven, zonder concessie te doen aan de kwaliteit van de wedstrijden in de officiële wedstrijdklassen.

Competitie zonder barrièresHet wedstrijdvaren in de officiële klassen is gebonden aan tal van regels en procedures. De insiders weten daar alles van. Ze nemen het wedstrijdzeilen zeer serieus. Ze doen en laten er zeer veel voor, net zoals fanatieke deelnemers aan andere wedstrijdsporten. Ze kennen elkaar allemaal en hebben ook een eigen jargonmet specifieke terminologie. De gemiddelde zeiler staat daar een beetje buiten. Die gaat een weekendje zeilen vanuit de thuishaven en maakt in de zomer een mooie toertocht door Nederland of op zee. De schipperbeschikt vaak niet over een meetbrief en een specifieke zeilgarderobe gericht op het wedstrijdzeilen en de crew bestaat uit enthousiaste familieleden of vrienden als incidentele opstappers. Deelnemen aan wedstrijden is voor deze categorie zeilers niet altijd het eerste waar ze aan denken. Misschien worden ze afgeschrikt door de op het eerste gezicht ingewikkelde inschrijfprocedures of wedstrijdregels. Als je nooit een wedstrijd hebt gevaren,heb je wellicht angst voor het gedrang bij de start of weet je niet precies welke voorrangregels gelden in specifieke situaties zoals bij het ronden van een boei. De Deltaweekendorganisatie wil dit soort onnodige barrières wegnemen om zo het deelnemersveld teverbreden.

Deltaweekend Cruiser Cup voor iedereenOm te beginnen gaat het Deltaweekend voor iedereen die niet in een officiële klasse vaart, de zogeheten Deltaweekend Cruiser Cup instellen. Daar kun je terecht als je misschien nog nooit een wedstrijd hebt gevaren. In feite zijn dat de zogenoemde “Ongemeten” boten. Het Deltaweekend heeft besloten voor deze categorie vanaf nu de term Cruiser te hanteren. De deelnemers in deze categorie beschikken weliswaar niet over een officiële meetbrief, maar de kenmerken van hun boot en uitrusting worden wel degelijk meegenomen bij het vaststellen van de rating (handicap) en de wedstrijduitslag. Voor deze deelnemers wordt een

 

speciale Deltaweekend Cruiser Cup in het leven geroepen, met eigen banen, indelingen en prijzen.

De organisatie gaat kijken naar een vereenvoudiging van het inschrijven voor deze Cruiser Cup. Verder gaat het Deltaweekend een actieve voorlichtingscampagne voeren om de onbekendheid met en de mogelijke angst voor het wedstrijdvaren weg te nemen. Onder anderedoor middel van korte video’s en eenvoudige toelichtingen op de website en Facebook. Dit als een soort handleiding. Ook wordt gedacht aan een workshop en misschien een Webinar, waar mensen meer informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Deze ideeën zijn nog fris en de uitwerking daarvan staat nog in de steigers. Uitgangspunt is dat het wedstrijdveld wordt verbreed met behoud van kwaliteit en zonder geweld te doen aan de veiligheidsregels. En last but notleast, natuurlijk hoort hier een gezellig walprogramma bij zodat de lol in het wedstrijdzeilen ook op de wal kan worden voortgezet!

Rol voor watersportverenigingen!Ten aanzien van deze aanpak voor beginners of incidentele wedstrijddeelnemers, kunnen ook watersportverenigingen een rol spelen. Er zijn verenigingen die voor hun leden soortgelijke acties ondernemen in de vorm van cursussen of verenigingsavonden. Uiteindelijk is het in ieders belang. Enerzijds verbreding van het wedstrijdveld bij (regionale) zeilwedstrijden, anderzijds het vergroten van het zeilplezier bij de zeilers.

De komende maanden worden concrete zakengepubliceerd via de website www.deltaweekend.nl en de Deltaweekend Nieuwsbrief, waarvoor je jezelf via dewebsite kunt aanmelden. Aanvullende ideeën of specifieke vragen zijn welkom via info@deltaweekend.nl.

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page